Skip survey header

tiwa_vahe_jongeren

Jongeren achter de dijk

2. Hoe woon je? 
5. Hoogste opleiding?
6. Werken?
7. Stelling: Om werk te vinden wil ik wel verhuizen. 
8. Waar woon je over tien jaar? 
9. Als je buiten het gebied woont, waarom ben je verhuisd?
13. Stelling: ik denk dat ik wel een woning kan vinden.
14. Als je nee hebt ingevuld bij de vorige vraag, waar ligt dat dat aan?
15. Ik zou best met een paar vrienden samen willen bouwen. 
16. Ik zou me best willen laten informeren over samen een woning bouwen met vrienden. 
17. Ik ben wel iemand die me inzet voor het dorp, als vrijwilliger. Dat vind ik leuk.
18. Als je zelfstandig zou willen gaan wonen, zouden je ouders / grootouders je dan financieel helpen, denk je?
19. Zou je een woning willen kopen of huren?
20. Kun je op een schaal van 1 tot 10 kunnen aangeven wat belangrijk is voor jou? Hoe hoger het cijfer hoe belangrijker je het vindt. (je kunt een cijfer invullen in de open ruimte)
21. Met welke stelling ben je het eens?
22. Met welke stelling ben je het eens?
23. Met welke stelling ben je het eens?
24. Met welke stelling ben je het eens?
25. Met welke stelling ben je het eens?
26. Hoe vaak maak je gebruik van de dijk?
27. Stelling: het is verkeersveilig op de dijk
28. Hoe vaak kom je in de uiterwaarden?
29. Heb je de discussie over de dijkversterking en rivierverruiming gevolgd?
30. De dijk wordt versterkt omdat er de komende jaren meer regen valt en we te maken krijgen met hogere waterstanden. Is dat iets wat je interesseert? 
31. In 1995 is dit gebied geëvacueerd omdat de dijken op breken stonden. Denk je dat dat nog een keer kan gebeuren?