Skip survey header

Enquête EPD Zorginstellingen - 2018

Enquête EPD Zorginstellingen - 2018
Goed dat u deelneemt aan de Enquête EPD Zorginstellingen. De enquête onderzoekt hoe artsen, verplegers  en ondersteunend personeel het werken met het EPD ervaren. Dit geeft inzicht in hoe het EPD in de zorginstelling is ingevoerd en wat verbetermogelijkheden zijn. De Enquête is ontwikkeld door vhp human performance.

Bij deze vragenlijst is uw privacy gewaarborgd. De resultaten worden alleen op groepsniveau gepresenteerd.
 
Lees bij ieder onderdeel van de vragenlijst éérst de inleidende tekst. Denk niet te lang na over uw antwoord. Meestal is het antwoord dat als éérste bij u opkomt het beste. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.
 
Alvast bedankt voor uw medewerking!
 
Ir. Bas van Leeuwen
M: 06 479 26 423
E: basvanleeuwen@vhphp.nl