Skip survey header

90083716-Indiville-2018-Limburg.net - Optimo-uitbreiding in Tongeren - Opvolgmeting

Bedankt voor uw deelname!

Net als bij de vorige bevraging zullen we een aantal vragen stellen over het huisvuil dat u of uw gezin buiten zet of naar het recyclagepark brengt en peilen naar uw tevredenheid over het nieuwe ophalingssysteem. Het invullen van de vragenlijst zelf zal slechts 10 minuten van uw tijd nemen.

Het is voor het onderzoek belangrijk dat deze vragenlijst wordt ingevuld door de persoon in uw huishouden die het meest geschikt is om de vragenlijst in te vullen, bijvoorbeeld omdat hij/zij  verantwoordelijk is in het huishouden voor het buitenzetten van het afval of het wegbrengen ervan naar het recyclagepark.

Al uw antwoorden zijn vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt.

Incorrect input. Please enter a number
Incorrect input. Please enter a number