Skip survey header

Innrapportering av antatte bivirkninger/mangelfull effekt etter bruk av legemiddel på dyr

Indrapporteringstype

1.
Innrapportering gjelder:
*This question is required.