Skip survey header

Rapportering av misstänkta biverkningar/otillräcklig effekt efter användning av läkemedel för djur

Rapporteringstyp

1. Indrapportering omhandlar: *This question is required.