Hopp over toppteksten i undersøkelsen
Norwegian

Digital Readiness Survey for organisasjoner

Hvor godt håndterer din organisasjon den digitale arbeidsdagen?
Arbeidslivet har forandret seg. Det har blitt mindre forutsigbart, det endrer seg fortere og utviklingen er digitalt drevet.

Det tar mindre enn 10 minutter å gjennomføre denne undersøkelsen. Start undersøkelsen lengre nede på siden.


Hvilke fordeler har dette for deg?
Når du har fullført undersøkelsen mottar du en rapport som oppsummerer ditt syn på hvor langt din organisasjon har kommet i digitaliseringsprosessen og forslag til grep dere kan ta for å komme enda lengre.

Hvorfor bør du delta?
Ved å delta i denne unersøkelsen kontribuerer du til en overordnet forståelse av hvordan organisasjoner tilpasser seg den digitale arbeidshverdagen, på tvers av bransjer og land. Du kan også velge å motta en grundig rapport av undersøkelsens resultater, som vil tilgjengeliggjøres sommeren 2019. Forhåndsbestill ditt eksemplar av benchmark-resultatene her eller på slutten av undersøkelsen.

Språk
Undersøkelsen er tilgjengelig på norsk, mens rapporten vil være på engelsk. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om hvordan rapporten best bør tolkes.

Hva er 'Digital Readiness'?
For en organisasjon betyr det å være 'digitally ready' at man er forberedt på kontinuerlig teknologisk utvikling, og at man evner å utnytte fordelene ved ny teknologi og å ha en arbeidsstyrke som er forberedt på å jobbe i et arbeidsklima som er i konstant endring og utvikling.

Takk for at du deltar. Hvis du har noen spørsmål er det bare å kontakte: marketing@cut-e.com
.

For informasjon om hvordan vi behandler dine personlige data og dine rettigheter i denne forbindelse, vennligst les vår Privacy Policy på www.cut-e.com/privacy or contact gdpr@cut.e.com. Du kan også avslutte abonnementet på vårt nyhetsbrev og/eller annet reklamemateriell, som f.eks. denne undersøkelsen, ved å tykke her eller kontakte info@cut-e.com.