Hoppa över enkätrubriken
Swedish

I vilken utsträckning är din organisation digitalt redo? -En enkät om digital readiness i organisationer

Hur väl hanterar din organisation det digitala klimat som råder på arbetsmarknaden?
Ägna endast 10 minuter på enkätundersökningen och få en rapport som sammanfattar din syn på var din organisation befinner sig på sin digitala resa.

Varför bör du delta?
  • Få tillgång till en individuell rapport om hur digitalt redo din organisation är - och vilka nödvändiga åtgärder som behöver göras.
  • Bidra till ökad förståelse för hur organisationer anpassar sig till den digitala världen
  • Delta och kvalificera dig för en gratis, global benchmark-rapport över samtliga resultat