Skip survey header

Brexit-Konkurencja i rynek | Biznes.gov.pl - Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Unia Europejska zawarła liczne umowy handlowe z państwami trzecimi takimi jak Kanada, Japonia, Republika Korei czy Ukraina, które wprowadziły możliwość usunięcia licznych barier utrudniających handel towarami i usługami w obrębie tych rynków. W wyniku urzeczywistnienia scenariusza wystąpienia Wielkiej Brytanii bez umowy o wystąpieniu, przedsiębiorstwa działające w Wielkiej Brytanii nie będą mogły korzystać z dobrodziejstw wynikających z umów handlowych UE.
1. Czy jako przedsiębiorca konkurujesz z przedsiębiorcami na rynku Unii Europejskiej lub w krajach, z którymi Unia Europejska zawarła umowy handlowe? *This question is required.