Skip survey header

Brexit-Lokalizacja | Biznes.gov.pl - Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Posiadasz przedsiębiorstwo w Polsce i chcesz rozwijać działalność na rynku brytyjskim, na którym zamierzasz ustanowić siedzibę.
1. Czy posiadasz już siedzibę w Wielkiej Brytanii? *This question is required.
Jako siedzibę zagraniczną rozumiemy również podmioty typu joint-venture, filie itd. Takie inicjatywy mogą być działaniami dostosowawczymi do funkcjonowania w środowisku nowych regulacji w Wielkiej Brytanii.
2. Czy w najbliższym czasie przewidujesz otwarcie siedziby w Wielkiej Brytanii? *This question is required.