Skip survey header

Brexit-Własność intelektualna | Biznes.gov.pl - Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Utwory (dzieła), oznaczenia oraz innowacje chronione są prawami własności intelektualnej - prawami własności przemysłowej (np. patent czy prawo ochronne na znak towarowy albo alternatywnie „wynalazek czy znak towarowy”) oraz prawami autorskimi i pokrewnymi. Osoby trzecie nie mogą wykorzystywać chronionych prawem innowacji, oznaczeń lub utworów bez zgody właścicieli / dysponentów praw do nich. W Polsce urzędem właściwym w sprawach z zakresu własności przemysłowej jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, zaś instytucją odpowiedzialną za kwestie prawnoautorskie jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1. Czy dysponujesz prawem własności intelektualnej? *This question is required.