Skip survey header

Brexit-Transport | Biznes.gov.pl - Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Brexit będzie miał oczywiste konsekwencje w zakresie transportu towarów z uwagi na to, że handel wewnątrzunijny przekształci się w wymianę handlową z krajem trzecim. Dodatkowo będą miały zastosowanie procedury celne.
1. Czy przewozisz towary z lub przez terytorium Wielkiej Brytanii ? *This question is required.