Skip survey header

Brexit-Usługi | Biznes.gov.pl - Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

1. Czy dostarczasz lub świadczysz usługi na rzecz przedsiębiorstw lub konsumentów w Wielkiej Brytanii?

Czy posiadasz umowę na świadczenie usług z podmiotami z Wielkiej Brytanii, która będzie obowiązywała po 29 marca 2019 r lub czy przewidujesz w najbliższym czasie podpisanie takiej umowy?

Brexit wprowadzi pewne zmiany, które będą miały wpływ na Twoją działalność:
  • jeżeli zatrudniasz lub przewidujesz zatrudnienie pracowników (tymczasowych) legitymujących się brytyjskim paszportem,
  • jeżeli tymczasowo delegujesz pracowników  ze swojego przedsiębiorstwa do pracy w Wielkiej Brytanii
  • jeżeli wykonujesz tzw. zawód regulowany w Wielkiej Brytanii
*This question is required.
2. Czy tymczasowo przewozisz transgranicznie sprzęt w celu świadczenia usług? *This question is required.
Przez sprzęt rozumiemy:
  • próbki oraz materiał reklamowy;
  • materiał informacyjny;
  • narzędzia umożliwiające wykonanie konserwacji lub naprawy;
  • materiał fotograficzny, filmy wideo lub produkcje kinowe, instrumenty muzyczne, akcesoria teatralne.
3. Czy w Twoim polskim przedsiębiorstwie pracują pracownicy (tymczasowi) posiadający brytyjski paszport? *This question is required.
4. Czy w Wielkiej Brytanii zatrudniasz pracowników polskich lub pracowników z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (także tymczasowo)? *This question is required.
5. Czy wykonujesz tzw. zawód regulowany w Wielkiej Brytanii?
  *This question is required.
Zawód regulowany, to taki który może być wykonywany wyłącznie przez osobę, która uzyskała na to zezwolenie od właściwego organu. Lista zawodów objętych uregulowaniem w Wielkiej Brytanii dostępna jest na stronie internetowej agencji UK NARIC.