Skip survey header

Brexit-Import | Biznes.gov.pl - Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jakkolwiek, nadwyżka eksportu nad importem w obrotach z Wielką Brytanią jest znacząca, to przywóz z tego rynku także stanowi istotny element wymiany handlowej Polski z tym krajem. Polscy importerzy są również ważnym ogniwem w tzw. globalnym „łańcuchu dostaw/wartości”, w którym uczestniczą operatorzy z Wielkiej Brytanii.

Przywóz towarów z Wielkiej Brytanii (dotychczasowo o statusie unijnym) po brexicie będzie podlegał formalnościom celnym, natomiast dla tych towarów ustanie obowiązek składania deklaracji INTRASTAT.
1. Czy importujesz towary z Wielkiej Brytanii? *This question is required.
Przez import rozumiemy przywóz towarów z Wielkiej Brytanii na terytorium Unii Europejskiej (w tym towary zakupione np. w USA i przywiezione do Wielkiej Brytanii), przy udziale lub bez pośrednika (podmiot polski lub zagraniczny).