Skip survey header

Brexit-Eksport | Biznes.gov.pl - Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Czy jako przedsiębiorca dostarczasz towary (przez towary rozumiemy nie tylko produkt finalny, ale również półprodukty, jak i surowce, składniki, komponenty itd.) do Wielkiej Brytanii? Jeśli tak, to brexit spowoduje znaczące skutki dla Twojej działalności.

Uwaga: nawet jeżeli dostarczasz towary przy udziale strony pośredniczącej lub w ramach tzw. łańcucha dostaw, to brexit będzie miał wpływ na proces dostawy.
 
1. Czy eksportujesz lub zamierzasz eksportować towary do Wielkiej Brytanii? *This question is required.
Przez eksport rozumiemy wywóz towarów na rzecz przedsiębiorstw lub konsumentów, za pośrednictwem sklepu internetowego lub przewoźnika, przy udziale lub bez pośrednika (podmiot zagraniczny) takiego jak dystrybutor lub przedstawiciel handlowy.
 
2. Czy posiadasz doświadczenie w zakresie eksportu poza terytorium Unii Europejskiej? *This question is required.
3. Czy eksportujesz samodzielnie/własnymi środkami czy korzystasz z pośrednika? *This question is required.
4. Jakiego rodzaju produkty eksportujesz?
  *This question is required.
5. Czy sprzedajesz towary w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem platformy cyfrowej? *This question is required.