Skip survey header

Nationale Enquête Brug- en Sluiswachters - 2019

Introductie

De Nationale Enquête Brug- en Sluiswachters onderzoekt hoe brug- en sluiswachters hun werk ervaren. Dit geeft inzicht in belangrijke trends en verbetermogelijkheden voor uw beroepsgroep. De Nationale Enquête Brug- en Sluiswachters is ontwikkeld door vhp human performance. De enquête is in te vullen tot en met 31 mei 2019. Juli 2019 kunt u op onze website www.vhp.nl de resultaten vinden.

 

Bij deze vragenlijst is uw privacy gewaarborgd. Alleen gegevens op groepsniveau worden gebruikt.

 

Lees bij ieder onderdeel van de vragenlijst éérst de inleidende tekst. Denk niet te lang na over uw antwoord. Meestal is het antwoord dat als éérste bij u opkomt het beste. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

 

Ir. Herman van Veelen

(06) 175 54 332

hermanvanveelen@vhp.nl