Skip survey header

Пријава за Дидактичку кутију 1 и 2

Пријава за Дидактичку кутију 1 и 2, школска 2019/2020. година

Најсадржајнији наставнички комплет за 1. разред или за 2. разред добијају сви учитељи који у школској 2019/2020. години буду користили уџбенике Групе Klett Србија (Klett, Нови Логос, Фреска) за све предмете.

Унутар уџбеничког комплета могуће је комбиновати уџбенике све три куће.

Одаберите у ком својству попуњавате овај формулар: *Поље са обавезним уносом.
Контакт подаци особе која попуњава формулар у име Актива учитеља/Већа: *Поље са обавезним уносом.
This question requires a valid number format.
This question requires a valid email address.
Школа: *Поље са обавезним уносом.