Skip survey header

Seriji Lili in Bine in NOVI PRIJATELJI 1 nudita najbogatejši komplet podpore za učitelje!

Prosimo, da obrazec izpolni vodja aktiva oz. samo ena oseba na šoli v imenu vseh učiteljev v aktivu (skupaj za matično in vse podružnične šole).
1. Vaši podatki:
This question requires a valid email address.
This question requires a valid number format.
Izberite: *Odgovor na vprašanje je obvezen.
Soglasje boste lahko kadar koli poljubno spremenili ali preklicali.
Dovoljenje za obdelavo navedenih podatkov velja do preklica, ki ga lahko kadar koli sporočite na e-naslov osebni.podatki@rokus-klett.si ali na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., OSEBNI PODATKI, Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, popravo ali izbris ali omejitev obdelave. Imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vprašanja ali pripombe naslovite na osebni.podatki@rokus-klett.si. Če boste menili, da je prišlo do kršitve zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.