Skip survey header

Prijavnica I MODRA AKADEMIJA 2019/20

Izobraževalna srečanja s priznanimi predavatelji

Izobraževalna srečanja bodo potekala v Ljubljani in Mariboru od avgusta 2019 do julija 2020.

LJUBLJANA: Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska cesta 61
MARIBOR: Zavod Antona Martina Slomška, Vrbanska cesta 30

Registracija udeležencev se na vsaki lokaciji prične ob 14.30, predavanja pa trajajo od 15.00 do 18.15.

Kotizacija za posamezno izobraževalno srečanje znaša 58 EUR oz. 14,90 EUR (za uporabnike Rokusovih in Modrijanovih gradiv – v okviru podpore za učitelja). Kotizacija vključuje potrdilo o udeležbi, blok in pisalo ter pogostitev med odmorom.

Plačilo kotizacije (plačnik je lahko šola ali fizična oseba) do dneva dogodka je pogoj za udeležbo. V primeru neudeležbe na izobraževalnem srečanju ali ob odjavi manj kot en teden pred dogodkom kotizacije ne bomo mogli vrniti.

 

1. Izberite datum in kraj, ki vam najbolj ustrezata, in se prijavite: *Odgovor na vprašanje je obvezen.