Skip survey header

OBRAZEC ZA PRIJAVO UDELEŽBE NA DOGODKU BREZ PRISPEVKA
FICHA DE INSCRIPCIÓNMednarodni kongres učiteljev španščine
ob 10. obletnici Slovenskega društva učiteljev španščine,
27.—28. marec 2020, hotel Lovec, BledCongreso Internacional de Profesores de Español
organizado por la
Asociación Eslovena de Profesores de Español
en ocasión de su  10° aniversario,
los días 27 y 28 de marzo de 2020
en el hotel Lovec, Bled, Eslovenia