Skip survey header

Národní psychedelický výzkum 2019 / 2020

Průzkum mezi uživateli psychedelických látek
Tento dotazník je součástí projektu “Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelik” (TJ02000156), který realizuje Národní ústav duševního zdraví (NUDZ). Projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Zéta.


Dobrý den,
 
děkujeme za zájem a pomoc při realizaci výzkumného projektu! Prosím, přečtěte si pečlivě tuto informaci pro účastníky studie.

Účast ve studii znamená jednorázové vyplnění anonymního dotazníku. Dotazník je zaměřen na zkušenosti s užitím psychedelických látek, motivace k užití, dopady této zkušenosti, rizika a potřeby uživatelů a postoje k těmto látkám. Současně mapuje také situaci kolem užívání těchto látek v ČR, zkušenosti se stávajícími službami a názory na možnou podobu služeb pro uživatele psychedelik. Vyplnění celého dotazníku zabere přibližně 20-50 minut. Zodpovězení všech otázek není povinné, ale abychom mohli data využít, dotazník musíte projít až do konceVyplněním dotazníku Vaše účast na studii končí, nebudete požádáni o kontakt a po vyplnění dotazníku nebudete za žádných okolností kontaktováni realizátory studie.
 
Veškeré údaje o Vás jsou anonymní a Vaše účast zcela dobrovolná. Vyplňování dotazníku můžete kdykoliv ukončit, v takovém případě však data nebudou využita pro následné analýzy. Vaše odpovědi nebudou prezentovány na úrovni jednotlivého dotazníku, informace budou zpracovány pouze hromadně v rámci celého výzkumného souboru.
 

Poznámka: Pro potřeby tohoto výzkumu mezi psychedelika řadíme i některé látky, které nejsou za psychedelické typicky považovány (konopí s obsahem THC, MDMA, ketamin, …), ale za určitých podmínek mohou některé halucinogenní / psychedelické účinky vykazovat. Psychedelickým účinkem máme na mysli schopnost vyvolat stavy změněného vnímání, myšlení a pocitů, které nejsou za běžných okolností prožívány, s výjimkou např. snů. Vzhledem k rozšířenému užívání některých z těchto látek, a současné absenci specifické péče pro jejich uživatele, jsou proto do následujících otázek zahrnuty. V případě konopí nás zajímá to s obsahem THC, kdy je motivací či důsledkem jeho užití psychoaktivní účinek (neptáme se na mastičky, mýdla apod.). Podobně platí i pro další látky, které lze užít i za jiným účelem (např. muškátový oříšek).

Děkujeme za Váš čas. 
..................................................................................................................................................................................
 

PRO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU DOPORUČUJEME POUŽÍVAT POČÍTAČOVÝ MÓD (DESKTOP VIEW). MÓD TABLETU A MOBILU VÁM VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU MŮŽE VÝRAZNĚ PRODLOUŽIT.

Před vyplněním formuláře si prosím přečtěte INFORMOVANÝ SOUHLAS.