Skip survey header

Průzkum mezi pracovníky pomáhajících profesí o uživatelích psychedelických látek

Tento průzkum byl ukončen. Děkujeme za zájem! Právě probíhá analýza dat, jejíž výsledky budou zveřejněny v průběhu roku 2020.