Skip survey header

ICT SURVEY - Polish

Introduction

Ankieta nt. wykorzystania przez prawników narzędzi elektronicznych w postępowaniu sądowym oraz systemów informatycznych opartych na technologii sztucznej inteligencji.

Cel

Celem ankiety jest zgromadzenie od prawników informacji na temat:
  • stopnia wykorzystywania technologii teleinformatycznych w komunikacji pomiędzy sądami i prawnikiem w postępowaniu sądowym
  • stopnia wykorzystywania systemów informatycznych opartych na technologii sztucznej inteligencji (np. systemów uczenia maszynowego).
Wyniki ankiety zostaną wykorzystane w ramach edycji badania EU Justice Scoreboard w 2020 roku, które zapewnia porównywalne dane nt. niezależności, jakości i wydajności krajowych systemów sprawiedliwości.

Wszystkie odpowiedzi pozostaną anonimowe i poufne.

Więcej informacji

Wypełniony kwestionariusz odeślij do dnia 12/01/2020.