Skip survey header

Упитник за невладине организације (НВО)

Увод

Последњих година контрола популације напуштених паса  заузима високо место на дневном реду ЕУ због озбиљних проблема са којима се неке државе чланице суочавају у решавању овог питања. Ова тема ће се сигурно размотрити у оквиру нове стратегије ЕУ за добробит животиња, што ће бити релевантно и за процес придруживања Републике Србије и за усклађивање националног законодавства везаног за добробит животиња са правном тековинама ЕУ. Напуштени пси и мачке могу представљати проблем по људско здравље и за дивље животиње. Ова тема је покренута петицијама у Европском парламенту и постоји потреба за усвајањем закона на нивоу ЕУ у овој области. Неопходно је препознати важност контроле популације паса без изазивања непотребне патње животиња и развити дугорочне, одрживе стратегије за ефикасно решење питања популације напуштених паса, а потом свеобухватан и координисан програм којим се одређују радње које је потребно предузети.

Пројекaт ће се бавити контролом популације напуштених паса на основу посебних смерница Организације за заштиту здравља животиња (ОИЕ) о контроли популацијe напуштених паса (Поглавље 7,7 Кодекса здравствене заштите копнених животиња) и најбоље праксе у државама чланицама ЕУ. Предвиђа израду дугорочне стратегије и акционог плана коју треба да усвоји Влада Републике Србије, израду програма контроле популације паса, успостављање система образовања и обуке за све релевантне циљне групе и повезане кампање за подизање свести о одговорном власништву кућних љубимаца и другим аспектима.

Конкретно, једна од активности  овог пројекта предвиђа израду националне стратегије развоја и примену програма  контроле популације напуштених паса у складу са међународним ОИЕ стандардима и најбољим праксама ЕУ, а у сарадњи са заинтересованим странама, укључујући консултације са цивилним сектором које се баве овим питањем. У том погледу биће одржан округли сто  у коме ће учествовати невладине организације , ветеринарски инспектори, представници зоохигијенске службе, представници Ветеринарске коморе Србије. Анонимно ћемо дистрибуирати упитник ради прикупљања информација о томе какво  је опажање о овом проблему.