Skip survey header

Parkeeronderzoek Waalwijk.

Bewoners centrum en directe omgeving

Het beantwoorden van deze lijst vraagt ongeveer acht minuten. Alvast hartelijk dank voor uw deelname.
2. Geldt in uw straat een vorm van parkeerregulering? Meerdere antwoorden mogelijk. 
3. Ervaart u overlast van geparkeerde auto's in uw straat?
5. Van wie denkt u dat deze auto's zijn? Meerdere antwoorden mogelijk. 
6. Als u ergens in het centrum moet zijn, bijvoorbeeld voor boodschappen, hoe gaat u dan meestal? Meerdere antwoorden mogelijk.  
Indien u nooit met de auto naar het centrum gaat kunt u verder gaan met vraag 28. 
7. Heeft u doorgaans snel een parkeerplaats voor uw auto gevonden? 
9. Ervaart u knelpunten onderweg naar een parkeerplaats?
11. Stelling: de parkeermogelijkheden voor auto's zijn goed aangegeven.
13. Waar parkeert u het liefst?
15. Stelling: Waalwijk voert een klantvriendelijk parkeerbeleid.
18. Maakt u wel eens gebruik van een parkeerapp? (bijvoorbeeld Parkmobile of Yellowbrick)
19. Welk rapportcijfer geeft u het parkeren?
Space Cell 12345678910
.
21. Sinds 2017 mag u in het centrum het eerste uur gratis parkeren. Bezoekt u het centrum van Waalwijk sindsdien:
22. Hoe is het gebruik van de auto en de fiets, sinds het eerste uur gratis is?
23. Duurt uw bezoek aan het centrum van Waalwijk langer, sinds deze maatregel?
24. Gaat u ook wel eens met de fiets naar het centrum van Waalwijk?
26. Welk rapportcijfer geeft u aan de dienstverlening en service rondom het parkeren? Deze vraag gaat over de afhandeling van vragen en klachten over het parkeren. (denk bijvoorbeeld aan automaten en slagbomen. Indien deze vraag niet op u van toepassing is, ga dan verder met vraag 28.
Space Cell 12345678910
.
28. Welk rapportcijfer geeft u aan de dienstverlening en service rondom het aanvragen en de uitgifte van parkeervergunningen? Indien deze vraag niet op u van toepassing is, ga dan verder met vraag 30
Space Cell 12345678910
.
30. Welk rapportcijfer geeft u het centrum van Waalwijk? 
Space Cell 12345678910
.
32. Voor mensen die (ook) met de fiets komen: Hoe vindt u de bereikbaarheid van het centrum met de fiets? Behoort u niet tot deze groep, ga dan svp verder met vraag 37 
34. Zijn er voldoende fietsenstallingen?
35. Bevinden de fietsenstallingen zich op de juiste plaats?
37. Kent u gemeenten waar Waalwijk nog wat van kan leren qua parkeerbeleid?
40. Wat is uw leeftijd?
41. Man / vrouw ?
42. Wilt u op de hoogte worden gehouden van dit onderwerp?