Skip survey header

Stichtse_Rijnlanden_Evaluatie_Salmsteke

Stichtse_Rijnlanden_Evaluatie_Salmsteke

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt kan een groot deel van de Randstad overstromen, tot Amsterdam aan toe. Daarom wordt de dijk tussen Amerongen Schoonhoven versterkt, over een totale lengte van 55 kilometer. De Sterke Lekdijk, zoals het project heet, maakt deel uit van het landelijke programma voor een waterveilig Nederland in 2050. 
In het project de Sterke Lekdijk wordt veel aandacht besteed aan communicatie en participatie. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil met dit onderzoek in kaart brengen hoe de huidige vorm van communicatie en participatie wordt gewaardeerd door de inwoners en waar nog verbeterpunten zitten. De resultaten worden gebruikt om de communicatie en participatie verder te optimaliseren, zodat we u nog beter kunnen bedienen.  

Alvast hartelijk dank voor het deelnemen aan dit onderzoek. Het invullen van deze lijst vraagt ongeveer acht minuten.

STERKE LEKDIJK
1. Via welke kanalen heeft u over het project gehoord? (Meerdere antwoorden mogelijk)
2. Stelling: Het is belangrijk dat de rijksoverheid en het waterschap de dijken versterkt. Wat vind u?
5. Hoe waardeert u - op een schaal van 1 tot 10 - uw invloed op het proces?
12345678910ik weet er onvoldoende van om een cijfer te geven
9. Op een schaal van 1 tot 10, hoe groot is uw interesse voor de dijkversterking in uw omgeving? 
12345678910
11. Heeft u kennis genomen van uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten om mee te praten over het project?
13. Wat vind u een prettige manier van informeren?
CONTACT
15. Op welke wijze heeft u contact met het waterschap? (meerdere antwoorden mogelijk)
NIEUWSBRIEF
16. U heeft enkele nieuwsbrieven ontvangen. Hoeveel procent van de nieuwsbrief leest u? 
18. Welk cijfer op een schaal van 1 tot 10 zou u geven aan de leesbaarheid van de nieuwsbrief? 
12345678910
20. Deelt u de informatie over het project met anderen? 
25 JAAR HOOGWATER / DIJKVERSTERKING 
23. Heeft u het hoogwater van 1995 van dichtbij meegemaakt? 
25. Maakt u zich wel eens zorgen over hoogwater in de Lek en het risico op een overstroming? 
26. Wat voor cijfer zou in - in relatie tot hoogwater - geven aan de waterveiligheid in uw buurt? 
12345678910
28. Weet u of uw straat overstroomt als de dijk doorbreekt?
DEELPROJECT SALMSTEKE
32. Als u vragen heeft over het project, weet u dan waar u terecht kunt? 
33. Weet u wie de omgevingsmanager is van het deeltraject? 
34. Heeft u wel eens een vraag gesteld aan de omgevingsmanager?
35. Werd de vraag duidelijk beantwoord?
37. Bent u tijdig geïnformeerd over de plannen/voornemens bij Salmsteke? 
39. Zijn de plannen/voornemens voldoende duidelijk voor u?
41. Wat is het algemene oordeel over het klantcontact met het waterschap over het project Sterke Lekdijk?
12345678910
42. Welk cijfer zou u geven aan de huidige aanpak?  
12345678910Ik weet er onvoldoende van om een cijfer te geven
45. Zou u willen meewerken aan een diepte-interview voor verdere toelichting op de antwoorden? Vermeld dan svp uw 06-nummer. Het gesprek duurt ongeveer 20 minuten. (Uit de aanmeldingen wordt een keuze gemaakt. Omdat dit onderzoek ook wordt uitgevoerd in andere dijktrajecten langs de Lek, streven we naar een evenwichte verdeling van de diepte-interviews)