Skip survey header

Dg Grow Quiz - SE

Introduktion

Tack för ditt deltagande i denna enkät!
Frågorna syftar till att förstå hur mycket företag vet om offentlig upphandling.

Offentlig upphandling kan vara en möjlighet för dig och ditt företag. Europeiska Kommissionen arbetar med att stödja nationella myndigheter att göra offentlig upp­handling enklare och mindre byråkratisk.

Tillsammans med Företagarna erbjuder Europeiska Kommissionen dig här en möjlighet att öka din kunskap kring offentlig upphandling.

Dina svar kommer också att hjälpa Europeiska Kommissionen att bättre förstå de utma­ningar och svårigheter som små och medelstora företag har med koppling till offentlig upphandling och på så sätt kunna underlätta dessa företags möjligheter att delta i offent­liga upphandlingar.


 
Jag tillåter användning av mina personliga data i anslutning till denna enkät i enlighet med den Europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR) 2016/679. Jag har läst texten om information som ska tillhandahållas om personuppgifterna samlas in från den registrerade i artikel 13 GDPR 2016/679 under denna länk.
Genom att delta i enkäten och bekräfta mina personliga data medger jag dessa data kan bearbetas.
*Denna fråga är obligatorisk