Skip survey header

Stichtse Rijnlanden Evaluatie Wijk bij Duurstede-Amerongen

Onderzoek communicatie en participatie

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt kan een groot deel van de Randstad overstromen, tot Amsterdam aan toe. Daarom wordt de dijk tussen Amerongen Schoonhoven versterkt, over een totale lengte van 55 kilometer. De Sterke Lekdijk, zoals het project heet, maakt deel uit van het landelijke programma voor een waterveilig Nederland in 2050. 
In het project de Sterke Lekdijk wordt veel aandacht besteed aan communicatie en participatie. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil met dit onderzoek in kaart brengen hoe de huidige vorm van communicatie en participatie wordt gewaardeerd door de inwoners en waar nog verbeterpunten zitten. De resultaten worden gebruikt om de communicatie en participatie verder te optimaliseren, zodat we u nog beter kunnen bedienen.  

Alvast hartelijk dank voor het deelnemen aan dit onderzoek. Het invullen van deze lijst vraagt ongeveer acht minuten.

STERKE LEKDIJK
1. Via welke kanalen heeft u over het project gehoord? (Meerdere antwoorden mogelijk)
2. Stelling: Het is belangrijk dat de rijksoverheid en het waterschap de dijken versterkt. Wat vindt u?
5. Komt u naar bewonersavonden?
8. Bent u bekend met de werkgroep die samen met het waterschap en andere belanghebbenden werkt aan een gezamenlijk ontwerp voor de dijkversterking? 
11. Hoe waardeert u - op een schaal van 1 tot 10 - uw invloed op het proces?  (1 = laag / 10 = hoog)
12345678910Ik weet er onvoldoende van om een cijfer te geven
15. Op een schaal van 1 tot 10, hoe groot is uw interesse voor de dijkversterking in uw omgeving? ( 1 = laag / 10 = hoog)
12345678910
18. Wat vindt u een prettige manier van informeren? (meerder antwoorden mogelijk)
CONTACT
20. Op welke wijze heeft u contact met het waterschap? (meerdere antwoorden mogelijk)
NIEUWSBRIEF
21. Indien u een nieuwsbrief ontvangt: hoeveel procent van de nieuwsbrief leest u? (Als dat niet het geval is ga dan verder met vraag 28)
23. Welk rapportcijfer zou u geven aan de leesbaarheid van de nieuwsbrief? ( 1 = laag / 10 = hoog)
12345678910Kan ik niet over oordelen
25. Deelt u de informatie over het project met anderen? 
25 JAAR HOOGWATER / DIJKVERSTERKING 

In 1995 was er voor het laatst op grote schaal hoogwater in Nederland. Sindsdien is er gewerkt aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waar ook project Sterke Lekdijk deel van uit maakt. 
 
28. Heeft u het hoogwater van 1995 van dichtbij meegemaakt? 
30. Maakt u zich wel eens zorgen over hoogwater in de Lek en het risico op een overstroming? 
31. Wat voor rapportcijfer zou in - in relatie tot hoogwater - geven aan de waterveiligheid in uw buurt? (1 = laag / 10 = hoog)
12345678910Kan ik niet over oordelen
33. Weet u of uw straat overstroomt als de dijk doorbreekt?
DEELPROJECT WIJK BIJ DUURSTEDE - AMERONGEN 
37. Bent u tijdig geïnformeerd over de plannen? 
38. Zijn de plannen/voornemens voor u voldoende duidelijk? 
40. Als u vragen heeft over het project, weet u dan waar u terecht kunt? 
41. Weet u wie de omgevingsmanager is van het deeltraject? 
42. Heeft u wel eens een vraag gesteld aan de omgevingsmanager?
43. Heeft u een duidelijk antwoord gekregen op uw vraag?
45. Wat is uw algemene waardering voor het klantcontact met het waterschap bij het project Sterke Lekdijk? (1 = laag / 10 = hoog) 
12345678910Kan ik niet over oordelen
46. Welk rapportcijfer zou u geven voor de huidige aanpak? (1 = laag / 10 = hoog)
12345678910Kan ik niet beoordelen. Ik weet er te weinig van
49. Zou u willen meewerken aan een diepte-interview voor verdere toelichting op de antwoorden? Vermeld dan svp uw telefoonnummer. Het gesprek duurt ongeveer 20 minuten. (Uit de aanmeldingen wordt een keuze gemaakt. Omdat dit onderzoek ook wordt uitgevoerd op andere dijktrajecten langs de Lek, streven we naar een evenwichte verdeling van de diepte-interviews)  
50. We willen u graag op de hoogte houden van de resultaten van dit onderzoek. Zou u om die reden svp uw mailadres willen doorgeven?