Skip survey header

Stichtse_Rijnlanden_Evaluatie_JAV

Evaluatie-onderzoek Waterschap

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt kan een groot deel van de Randstad overstromen, tot Amsterdam aan toe. Daarom wordt de dijk tussen Amerongen Schoonhoven versterkt, over een totale lengte van 55 kilometer. De Sterke Lekdijk, zoals het project heet, maakt deel uit van het landelijke programma voor een waterveilig Nederland in 2050. 
In het project de Sterke Lekdijk wordt veel aandacht besteed aan communicatie en participatie. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil met dit onderzoek in kaart brengen hoe de huidige vorm van communicatie en participatie wordt gewaardeerd door de inwoners en waar nog verbeterpunten zitten. De resultaten worden gebruikt om de communicatie en participatie verder te optimaliseren, zodat we u nog beter kunnen bedienen.  

Alvast hartelijk dank voor het deelnemen aan dit onderzoek. Het invullen van deze lijst vraagt ongeveer acht minuten.

STERKE LEKDIJK
1. Bent u op de hoogte van de plannen om de Lekdijk te versterking?
3. Via welke kanalen heeft u over het project gehoord? (Meerdere antwoorden mogelijk)
4. Stelling: Het is belangrijk dat de rijksoverheid en het waterschap de dijken versterkt. Wat vind u?
7. Wat vind u een prettige manier van informeren? 
9. Zou u willen deelnemen aan werkgroepen of thematafels om zo mee te denken over het ontwerp van de dijkversterking?
CONTACT
10. Op welke wijze heeft u contact met het waterschap? 
11. Heeft u wel eens een vraag gesteld aan het waterschap? 
12. Indien ja, op welk wijze? (meerdere antwoorden mogelijk)  
13. Met wie heeft u contact gehad? (meerdere antwoorden mogelijk)
14. Wat was de aard van uw vraag? 
16. Welk cijfer op een schaal van 1 tot 10 zou u willen geven aan de afhandeling van uw vraag? 
12345678910
25 JAAR HOOGWATER / DIJKVERSTERKING 
18. Heeft u het hoogwater van 1995 van dichtbij meegemaakt? 
20. Maakt u zich wel eens zorgen over hoogwater in de Lek en het risico op een overstroming? 
21. Wat voor rapportcijfer zou in - in relatie tot hoogwater - geven aan de waterveiligheid in uw buurt? 
12345678910
23. Weet u of uw straat overstroomt als de dijk doorbreekt?
27. Zou u willen meewerken aan een diepte-interview voor verdere toelichting op de antwoorden? Vermeld dan svp uw 06-nummer. Het gesprek duurt ongeveer 20 minuten. (Uit de aanmeldingen wordt een keuze gemaakt. Omdat dit onderzoek ook wordt uitgevoerd in andere dijktrajecten langs de Lek, streven we naar een evenwichte verdeling van de diepte-interviews)