Skip survey header

Vem är du i backen?

1.

Hur förbereder du dig för en dag i backen?

*This question is required.
2.

Typiskt! Liften är trasig. Vad gör du?

*This question is required.
3.

Nu gick liften igång. En vuxen tränger sig före i kön. Hur reagerar du?

*This question is required.
4.

Ditt syskon verkar ha blivit kär i en okänd. Hur hjälper du syskonet med lovflörten?

*This question is required.
5.

Du har tappat bort resten av familjen. Hur utnyttjar du friheten?

*This question is required.
6.

Dags för sista åket. Vågar du?

*This question is required.