Skip survey header

Bibliometer 2020 - Nyborg

I de følgende spørgsmål vil vi bede dig tage stilling til dit biblioteks nuværende forhold, services og tilbud. Du bedes tænke både på selve biblioteket, og hvordan du oplever biblioteket via dets hjemmeside eller internettet i øvrigt.
 
1. Hvilket fysisk folkebibliotek benytter du mest? (Sæt kun 1 kryds)