Skip survey header

Ankieta WSD 2020 dla dzieci 11-14 lat

Ankieta prowadzona przez Narodową Fundację Snu z okazji Światowego Dnia Snu przeznaczona dla dzieci w wieku 11-14 lat

Ankieta jest anonimowa i posłuży do celów naukowych.
Najpierw proszę zapoznać się z całością i sposobami odpowiedzi na pytania.
Proszę uważnie wypełnić poniższą ankietę odpowiadając na postawione pytania. W większości odpowiedzi trzeba zaznaczyć wybraną odpowiedź. Na kilka pytań należy wstawiając cyfry 1-5 w odpowiednie miejsce.
Po rozpoczęciu wypełniania ankiety proszę nie cofać się do poprzednich odpowiedzi.
Proszę o szczere odpowiedzi, bo tylko takie będą użyte do opracowań.
Jeśli nie rozumiesz pytania, nie wiesz co odpowiedzieć, to poproś o pomoc rodziców.
1. Podaj swoją płeć
cm
kg
5. Z kim z rodziny masz najlepszy kontakt(kogo lubisz najbardziej)
6. Atmosfera w twoim domu jest
10. W jakim domu mieszkasz z twoją rodziną( podaj przybliżoną powierzchnię w metrach kwadratowych)
11. Czy masz własny pokój
12. Czy masz jakieś zwierzę
13. Czy uważasz, że twoja sypialnia, łóżko ułatwiają ci zasypianie 
15. Czy bez powyżej zaznaczonych nawyków trudno byłoby ci zasnąć 
16. Czy wietrzysz pokój przed snem
17. Czy potrzebujesz do dobrego snu osobnego łóżka lub pokoju 
18. Czy zasypiasz tylko w ciemności
19. Czy dobrze śpisz na nowym miejcu
20. Czy sen jest dla ciebie ucieczką przed trudnościami, smutkami
21. Co wzmaga u ciebie potrzebę snu i podnosi jego jakość (określ przez wstawianie punktów od 1 do 5, największy wpływ 5, najmniejszy 1)
22. Jakie czynniki zakłócają twój sen (skala jak w p.21)
23. Czy odżywiasz się regularnie
24. Czy spożywasz bezpośrednio przed snem obfity posiłek
26. Czy śpisz regularnie (ta sama pora i tyle samo godzin snu)
27. Śpisz lekko czy głęboko
30. Jak zasypiasz
31. Jak długo zasypiasz
32. Co jest przyczyną twojego złego zasypiania 
33. Czy budzisz się w ciągu nocy
35. Uważasz, że śpisz 
36. Czy zdarza się tobie nie spać całą noc
37. Czy odsypiasz nieprzespaną noc
39. Czy rano wstajesz z łóżka
40. Jak czujesz się podczas pierwszej pół godziny po przebudzeniu 
41. Czy czujesz się zmęczony podczas pierwszej pół godziny po przebudzeniu
42. Jaki masz apetyt podczas pierwszej pół godziny po przebudzeniu
44. Idziesz spać o godzinie 23, jaki jest twój poziom zmęczenia
45. Jeśli idziesz spać kilka godzin później niż zwykle, co odczuwasz następnego dnia
47. Jeśli chcesz przez 2 godziny ciężko pracować fizycznie, to jakie godziny wybierzesz do pracy
49. Czy uprawiasz jakiś sport
50. Czy lubisz wf w szkole
51. Czy uprawiasz poranną lub wieczorną gimnastykę
52. Czy gimnastyka wieczorna wpływa na twój sen
53. Czy pomagasz swoim rodzicom w pracach domowych po przyjściu ze szkoły
54. Czy obserwujesz u siebie szybki wzrost ciała 
55. Czy śpisz w ciągu dnia
56. Jeśli śpisz w ciągu dnia, to o jakiej porze
57. Jeśli śpisz w ciągu dnia, to jak długo 
58. Czy bardzo przeżywasz niepowodzenia
59. Czy leczyłeś się u neurologa lub psychologa
60. Czy leczyłeś się systematycznie na jakąś chorobę
61. Czy masz chwile przygnębienia
62. Jeśli masz chwilę przygnębienia co jest ich powodem
63. Jak gorączka, zdenerwowanie, zmęczenie wpływają na ciebie
64. Czy cierpisz i jak często na
  • * This question is required.
  • * This question is required.
65. Czy zdarza ci się zasypiać mimowolnie w nieodpowiednim i czasie (np. lekcje, w autobusie, na przyjęciu)
66. Czy zauważyłeś u siebie trwającą dłużej nadmierną senność
67. Czy często odczuwasz stan lenistwa, niezdolność do czegokolwiek
68. Czy często ogarnia cię lęk bez uzasadnienia
69. Czy zdarza się tobie, że słabniesz, odczuwasz, że za chwilę upadniesz
70. Czy zasypiasz nagle i zaraz się budzisz
71. Czy masz kłopoty z oddychaniem podczas snu
72. Czy mówią tobie, że chrapiesz podczas snu
73. Uważasz, że śpisz
74. Czy pamiętasz swoje sny
75. Czy bardzo przeżywasz swoje sny
76. Czy masz sny, które się powtarzają, jak one na ciebie wpływają