Skip survey header

Ledenenquête - Basis (OPMAKEN PER VERENIGING)

Beste lid van [naam vereniging],

Fijn dat je deze vragenlijst wilt invullen. We zijn als [naam vereniging] bezig om aan de hand van een strategiesessie in samenwerking met de KNHB, na te denken over ons verenigingsbeleid.

De resultaten van deze enquête zijn daarbij voor ons van grote waarde! Het geeft ons inzicht in de mening en visie van onze leden: waar heeft [naam vereniging] volgens jou behoefte aan en wat zouden de ambities moeten zijn? De volgende thema's komen voorbij:
  • communicatie
  • beleid
  • plezier & sfeer
  • aanbod
  • trainers en coaches
  • vrijwilligersbeleid
  • maatschappelijke betrokkenheid
Let op: Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en alleen helemaal afgeronde vragenlijsten worden opgeslagen en meegenomen in de onderzoeksresultaten. Het is helaas niet mogelijk om te starten en op een later moment verder te gaan met de vragenlijst.

Mocht je de enquête in willen vullen vanuit twee 'petten' (bijvoorbeeld ouder van twee jeugdleden of als seniorlid én als ouder van een lid), willen we je vragen de enquête 2x in te vullen. Op deze manier krijgen we een zo goed mogelijk beeld van wat er leeft op onze vereniging.

Met vriendelijke groet,
Bestuur [naam vereniging] 

P.S. De gegevens worden door de KNHB opgeslagen en geanalyseerd en enkel met ons als bestuur gedeeld.