Skip survey header

SE AAL allergitest final

2. 1. Hur besvärad är du av dina allergiska symtom (VAS 0-10)?
0=inga besvär, 10=svåra besvär *Obligatorisk fråga.
0
10
3. 2. Medicinerar du för dina besvär? *Obligatorisk fråga.