Skip survey header

Sandoz - privole

PRIVOLA ZA PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Odabirom niže ponuđenih Svrha obrade dopuštam društvu Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, 10 000 Zagreb, Hrvatska (dalje: Sandoz) i svim ostalim društvima u grupi Novartis i društvima koja u njihovo ime obrađuju osobne podatke u EU ili izvan EU da obrađuje moje osobne podatke navedene u ovoj privoli, kao i podatak o mojoj IP adresi (isključivo u svrhu identifikacije).

Slažem se da će moji osobni podaci u Sandozovim zbirkama kao voditelja Zbirke osobnih podataka, i ostalih društava u grupi Novartis, obrađivati i čuvati na temelju mojeg pristanka sve do mojeg opoziva. Mogući opoziv pristanka ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se provodila na temelju pristanka do njegovog opoziva.

Upoznat sam s time da iz svih zbirki podataka kojima upravlja Sandoz mogu zatražiti brisanje tako da to javim na adresu upit.croatia@sandoz.com ili na poštansku adresu Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, 10 000 Zagreb, Hrvatska, n/r: Službenika za zaštitu osobnih podataka, što će se u efektu smatrati i mojim opozivom suglasnosti za obradu mojih osobnih podataka u gore navedene svrhe. Osim toga, upoznat/a sam s pravom na pristup i ispravak osobnih podataka, pravom na ograničenje obrade i pravom na ulaganje prigovora na obradu (također kod nadležnog nadzornog tijela) te pravom na prenosivost podataka.
This question requires a valid number format.
385
10. Svrhe obrade (molimo označite onu svrhu na koju pristajete):
  *This question is required.
Sandoz može za ispunjenje jedne ili svih svrha navedenih u ovoj Privoli proslijediti osobne podatke trećim osobama (uključujući stručne savjetnike), ostalim društvima u grupi Novartis, davateljima usluga trećih osoba te regulatornim ili pravnim tijelima. Sve treća osobe koje djeluju u ime Novartisa imaju ugovornu obvezu zaštititi povjerljivost i sigurnost vaših osobnih podataka u skladu s važećim zakonodavstvom na tom području. Obrada vaših osobnih podataka može se vršiti i u državama izvan sjedišta upravitelja osobnih podataka koje možda ne nude iste razine zaštite osobnih podataka. U tom će slučaju Sandoz zahtijevati da ta društva koriste razinu zaštite jednaku onoj koju zahtijeva važeće zakonodavstvo u Republici Hrvatskoj i EU. Ako nije drugačije određeno, to će se učiniti potpisom standardnih ugovornih klauzula koje odobrava Europska komisija. Imate pravo zahtijevati na uvid kopije tih klauzula.

Sandoz i ostala društva u grupi Novartis obvezuju se da će s osobnim podacima postupati u skladu s trenutno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Za dodatne informacije vezane uz obradu osobnih podataka možete se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka u Sandozu na mail adresu upit.croatia@sandoz.com.