Surveys should never ask for any sensitive or secure data. Do not provide passwords, credit card numbers, identification numbers, or other sensitive information. Report Abuse.
Skip survey header

Anketni upitnik

1. Tko u Vašem kućanstvu najčešće odlaže otpad? *Ovo pitanje je obavezno
2. Odvozi li se redovito otpad u Vašoj ulici? *Ovo pitanje je obavezno
3. Jeste li ikada odložili svoj otpad u jedno od reciklažnih dvorišta? *Ovo pitanje je obavezno
4. Ako niste, je li to zato što:
5. Koji bi po Vama bio najbolji način informiranja i educiranja građana glede postupanja s otpadom od strane Čistoće d.o.o. ? Putem: *Ovo pitanje je obavezno
6. Ocijenite ocjenom od 1 do 5 u kojoj ste mjeri zadovoljni uslugama Čistoće d.o.o. Split? *Ovo pitanje je obavezno
nedovoljan (1)dovoljan (2)dobar (3)vrlo dobar (4)odličan (5)
8. Spol *Ovo pitanje je obavezno
9. Stupanj obrazovanja *Ovo pitanje je obavezno
10. Radni status *Ovo pitanje je obavezno
12. Ostavljate li svoj kućni otpad na mjestu predviđenom za odvoz? *Ovo pitanje je obavezno
13. Ima li u blizini Vašeg mjesta stanovanja dovoljno kontejnera u koje možete odložiti sve vrste otpada? (papir, staklo, PET ambalaža, biootpad) *Ovo pitanje je obavezno
This question requires a valid number format.
Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software