Skip survey header
Bulgarian

Вашето мнение за публикации

Европейската комисия би искала да знае вашето мнение относно своите публикации за граждани. Това са публикации от общ интерес за гражданите, написани за широка аудитория, а не за специалисти и заинтересовани страни.

Въз основа на вашите ценни отзиви ще оценим ефективността на нашите публикации за граждани и ще предложим начини за тяхното подобряване.

Това проучване е напълно анонимно и ще отнеме 10 минути от вашето време.

Благодарим предварително за вашата помощ! Вашето мнение е важно за нас

Европейска комисия, Генерална дирекция „Комуникации“