Skip survey header
Slovak

Vaša spätná väzba na publikácie

Európska komisia by chcela vedieť váš názor na jej publikácie pre občanov. Ide o publikácie všeobecného záujmu pre občanov, určené pre široké publikum, a nie pre odborníkov a zainteresované strany.

Na základe vašej hodnotnej spätnej väzby posúdime účinnosť našich publikácií pre občanov a navrhneme spôsoby, ako ich vylepšiť.

Tento prieskum je úplne anonymný a bude trvať 10 minút vášho času.

Ďakujem vopred za vašu pomoc! Váš názor je pre nás dôležitý.

Európska komisia, riaditeľstvo pre komunikáciu