Enquêtekop overslaan

Quickscan - Jaarlijkse evaluatie governance

Inleiding

De scheiding van bestuur en toezicht is een wettelijke verplichting. Hoe heeft u dit in uw organisatie geregeld? Hoe verloopt het samenspel tussen bestuur en toezicht?

Om in beeld te brengen waar uw organisatie staat, heeft Verus een online vragenlijst ontwikkeld. Deze wordt door adviseurs van Verus ingezet bij governancetrajecten die betrekking hebben op de relatie tussen bestuurder en toezichthouder. 

Doe deze (gratis!) Quickscan en ontdek of onze online vragenlijst ook uw organisatie kan helpen!

Direct na afloop krijgt u een persoonlijke terugkoppeling per mail met een advies, gebaseerd op uw persoonlijke waarnemingen / scores.

NB: De vragenlijst is gebaseerd op de ‘driehoek educational governance © Verus’.  

Het invullen van de Quickscan neemt ca. 5 min. in beslag.