Skip survey header

Kurz fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci_basic 2020

Obecná část

1. Kolik pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) léčíte za rok? *This question is required.
2. Jak dlouho pracujete jako fyzioterapeut?
3. Jaké jsou Vaše znalosti ohledně fyzioterapie u PN?
4. Jaké jsou Vaše znalosti o možnostech logopedie u PN?
5. Jaké jsou Vaše znalosti o možnostech neurologické péče u PN?
6. Z jakého důvodu jsou k Vám pacienti posíláni? Zatrhněte max. tři nejčastější důvody:
7. Myslíte si, že by všichni pacienti s PN, které jste léčili, měli mít fyzioterapii?
8. Probíhá ve Vašem týmu dostatečná komunikace ohledně terapie pacientů s PN (např. ohledně cílů či načasování intervence)?
10. Jak dlouho trvá na Vašem pracovišti průměrně terapeutická jednotka (např. 45 min) a kolik takových jednotek obvykle pacienti s PN absolvují (např. 10x)?
11. S pacienty s PN pracujete:
12. Seřaďte následující oblasti intervence podle důležitosti, kterou jim přikládáte. Využijte čísla od 1 do 6, kdy 6 znamená nejméně důležitá a 1 nejvíce důležitá. Každé číslo využijte jen jednou.
13. Který specialista Vám pacienty s PN nejčastěji posílá?