Skip survey header

Registration to Webinar - Internasjonalisering av kliniske studier

This question requires a valid email address.
Denne plattformen kan ikke brukes for rapportering av bivirkninger for Novartis produkter. For å rapportere en bivirkning, kan du gjøre det på følgende side psi.novartis.com

Hvis du ønsker å stille spørsmål om et Novartis produkt, kan du klikke her: medisinsk.informasjon@novartis.com