Skip survey header

HERSEN & NEUROTRANSMITTER VRAGENLIJST - Brain and Spine Rehab

This question requires a valid date format of MM/DD/YYYY.
calendar
4. GESLACHT *This question is required.
8. HANDIGHEID *This question is required.
This question requires a valid number format.
This question requires a valid number format.
This question requires a valid email address.
Het doel van deze vragenlijst is het identificeren van mogelijke problemen die u ondervindt aan de hand van specifieke probleem lokalisatie, neurotransmitter activiteit, algemene hersen functioneren en open vragen over uw problematiek en het ontstaan daarvan.

Beantwoord alstublieft elke vraag en sla geen vragen over. Volg de nummers 0 tot en met 4, en selecteer welke het beste bij u past voor alle antwoorden.

0 = Ik heb nooit deze symptomen (0% van de tijd)
1 = Ik heb soms deze symptomen (25% van de tijd)
2 = Ik heb redelijk vaak last van deze symptomen (50% van de tijd)
3 = Ik heb erg vaak last van deze symptomen (75% van de tijd)
4 = Ik heb altijd deze symptomen (100% van de tijd)
15. FRONTAAL, PREFRONTAAL, DORSOLATERAAL EN ORBITOFRONTAAL (GEBIEDEN 9, 10, 11 EN 12)


PROBLEMEN MET MIJZELF INHOUDEN EN CONTROLE HOUDEN OVER IMPULSIEVE IDEEËN OF BEHOEFTES
16. EMOTIONEEL ONSTABIEL
 
17. PROBLEMEN MET PLANNEN EN ORGANISEREN
 
18. PROBLEMEN MET KEUZES MAKEN
 
19. AFWEZIGHEID VAN MOTIVATIE, ENTHOUSIASME, INTERESSE EN GEDREVENHEID
20. PROBLEMEN MET HET UIT HET HOOFD KRIJGEN VAN EEN NUMMER OF MELODIE
21. CONSTANT HERHALEN VAN SITUATIES OF GEDACHTEN DIE MET MOEITE LOS TE LATEN ZIJN
22. PROBLEMEN MET HET BEGINNEN EN EINDIGEN VAN TAKEN
23. MOMENTEN VAN DEPRESSIE
24. MENTALE VERMOEIDHEID
25. AFNAME IN CAPACITEIT OM TE FOCUSSEN
26. MOEILIJKHEDEN MET GEFOCUST EN GECONCENTREERD BLIJVEN VOOR LANGERE PERIODES
 
27. PROBLEMEN MET CREATIVITEIT, FANTASIE EN INTUÏTIE (R)
 
28. PROBLEMEN MET HET WAARDEREN VAN MUZIEK EN KUNST (R)
29. PROBLEMEN MET ANALYTISCH DENKEN (L)
30. PROBLEMEN MET REKENEN, CIJFER-VAARDIGHEID EN TIJDSBEWUSTZIJN (L)
31. PROBLEMEN MET HET ORDENEN VAN IDEEËN, ACTIES EN WOORDEN IN EEN LINEAIRE SEQUENTIE
32. FRONTAAL, PRECENTRAAL EN SUPPLEMENTAIRE MOTOR GEBIEDEN (GEBIEDEN 4 EN 6)

INITIËREN VAN BEWEGINGEN MET ARM OF BEEN IS MOEILIJKER
 
33. GEVOEL DAT UW ARM OF BEEN ZWAAR AANVOELT, VOORAL WANNEER VERMOEID
34. MEER LAST VAN STIJVE SPIEREN IN UW ARM OF BEEN
35. VERMINDERD UITHOUDINGSVERMOGEN VAN UW SPIEREN IN EEN ARM OF BEEN
 
36. DUIDELIJK VERSCHIL IN SPIERKRACHT EN FUNCTIE TEN OPZICHTE VAN DE ANDERE KANT
37. DUIDELIJK VERSCHIL IN STIJFHEID VAN SPIEREN TEN OPZICHTE VAN DE ANDERE KANT
 
38. FRONTAAL BROCA’S SPRAAK (GEBIEDEN 44 EN 45)

MOEITE MET HET PRODUCEREN VAN WOORDEN, ERGER MET VERMOEIDHEID
39. MOEITE MET DE FEITELIJKE HANDELING VAN SPREKEN
 
40. MERKT DAT HET UITSPREKEN VAN WOORDEN EN DE VLOTHEID VAN SPREKEN VERANDERT
 
41. PARIETALE SOMATOSENSORISCHE GEBIED EN PARIETALE BOVENSTE KWAB (GEBIEDEN 3, 1, 2 EN 7)

 MOEITE MET PERCEPTIE VAN DE POSITIE VAN DE LEDEMATEN
42. PROBLEMEN MET RUIMTELIJK INZICHT BIJ BEWEGEN, LIGGEN IN EEN STOEL OF LEUNEN TEGEN EEN MUUR
 
43. GEREGELD LEDEMATEN PER ONGELUK STOTEN TEGEN DE MUUR OF ANDERE OBJECTEN
44. TERUGKERENDE BLESSURE IN HETZELFDE LICHAAMSDEEL OF AAN DEZELFDE KANT
45. OVERGEVOELIG VOOR TAST EN PIJN PERCEPTIE
 
46. PARIETALE ONDERSTE KWAB (GEBIEDEN 39 EN 40)

LINKS / RECHTS VERWARRING (HAAL LINKS EN RECHTS DOOR ELKAAR) (L)
47. PROBLEMEN MET REKENEN (L)
48. PROBLEMEN MET HET VINDEN VAN WOORDEN (L)
49. PROBLEMEN MET SCHRIJVEN (L)
50. PROBLEMEN MET HERKENNEN VAN SYMBOLEN OF VORMEN (R)
51. PROBLEMEN MET EENVOUDIGE TEKENINGEN (R)
52. PROBLEMEN MET DE INTERPRETATIE VAN EEN KAART OF PLATTEGROND (R)
53. TEMPORALE KWAB, AUDITIEVE CORTEX (GEBIEDEN 41 EN 42)

 VERMINDERDE FUNCTIE IN HET GLOBALE GEHOOR
54. PROBLEMEN MET DE INTERPRETATIE VAN SPRAAK MET ACHTERGRONDGELUIDEN
 
55. PROBLEMEN MET HET BEGRIJPEN VAN EEN TAAL ZONDER PERFECTE UITSPRAAK
56. MOET NAAR IEMANDS MOND KIJKEN OM TE BEGRIJPEN WAT ZE ZEGGEN
 
57. MOEITE MET HET LOKALISEREN VAN GELUID
58. ONPRETTIG VINDEN VAN RITMISCH, TERUGKERENDE TEMPO’S EN BEAT MUZIEK (L)
59. ONPRETTIG VINDEN VAN ONVOORSPELBARE RITMES MET MEERDERE INSTRUMENTEN (R)
60. DUIDELIJKE VOORKEUR VOOR DEZELFDE OOR-KANT BIJ GEBRUIK VAN DE TELEFOON
 
61. TEMPORALE KWAB, AUDITIEVE ASSOCIATIE, CORTEX (GEBIED 22)

MOEITE MET HET BEGRIJPEN VAN GESPROKEN WOORDEN (L)

 
62. NEIGING OM MONOTOON TE PRATEN ZONDER FLUCTUATIES OF EMOTIES
63. MEDIALE TEMPORALE KWAB (GEBIEDEN 35 EN 36) EN HIPPOCAMPUS

GEHEUGEN IS MINDER EFFICIËNT
64. GEHEUGENVERLIES WAARDOOR DAGELIJKSE ACTIVITEITEN WORDEN BEMOEILIJKT
65. VERWARRING OVER DATUMS, HET TIJDSVERLOOP OF PLAATS
66. MOEITE MET HET HERINNEREN VAN EVENEMENTEN
 
67. MISPLAATSING VAN DINGEN EN MOEITE MET HET NAGAAN WAT JE GEDAAN HEBT
68. PROBLEMEN MET HERINNEREN VAN LOCATIES EN ADRESSEN (R)
69. PROBLEMEN MET VISUEEL GEHEUGEN (R)
70. ALTIJD VERGETEN WAAR U UW VOORWERPEN HEEFT GELATEN, ZOALS SLEUTELS, PORTEMONNEE EN TELEFOON (R)
71. MOEITE MET HET HERINNEREN VAN GEZICHTEN (R)
 
72. MOEITE MET HET HERINNEREN VAN NAMEN MET GEZICHTEN (L)
73. MOEITE MET HERINNEREN VAN WOORDEN (L)
74. MOEITE MET HET HERINNEREN VAN NUMMERS (L)
75. PROBLEMEN MET HERINNEREN OM TE BLIJVEN OF OM OP TIJD TE ZIJN (L)
76. OCCIPITALE KWAB (GEBIEDEN 17, 18 EN 19)

PROBLEMEN MET HET ONDERSCHEIDEN VAN VERGELIJKBARE KLEUREN
77. MATHEID VAN KLEUREN IN HET GEZICHTSVELD
78. MOEITE MET COÖRDINEREN VAN VISUELE INPUT MET HANDBEWEGINGEN, RESULTEREND IN PROBLEMEN MET HET EFFICIËNT REIKEN NAAR OBJECTEN
 
79. OBJECTEN (VAAK HEEL KLEIN ZONDER HERKENBARE VORM) IN GEZICHTSVELD DIE LANGS LIJKEN TE DRIJVEN OF LICHT OM OBJECTEN HEEN ZIEN
 
80. CEREBELLUM - SPINOCEREBELLUM

PROBLEMEN MET BALANS, OF BALANSPROBLEMEN DIE AAN EEN KANT ERGER ZIJN
81. NOODZAAK OM EEN TRAPLEUNING VAST TE HOUDEN OF NAAR ELKE STAP TE KIJKEN MET EEN TRAP AFLOPEN
82. ONSTABIEL VOELEN EN GEVOEL VAN BIJNA VALLEN IN HET DONKER
83. NEIGING HEBBEN NAAR EEN KANT TE SLINGEREN TIJDENS HET STAAN OF LOPEN
 
84. CEREBELLUM - CEREBROCEREBELLUM

RECENTELIJKE ONHANDIGHEID IN DE HANDEN
85. RECENTELIJKE ONHANDIGHEID IN DE VOETEN OF REGELMATIG STRUIKELEN
86. EEN LICHTE TRILLING IN DE HAND BIJ HET REIKEN NAAR EEN VOORWERP, MET NAME AAN HET EINDE VAN DE BEWEGING
87. CEREBELLUM - VESTIBULOCEREBELLUM

MOMENTEN VAN DUIZELIGHEID OF DESORIËNTATIE
 
88. RUGSPIEREN DIE MAKKELIJK VERMOEID RAKEN BIJ STAAN OF LOPEN
89. CHRONISCHE NEK- OF RUGSPIER VERMOEIDHEID
90. MISSELIJKHEID, WAGENZIEK OF ZEEZIEK
91. GEVOEL VAN DESORIËNTATIE OF EEN OMGEVING DIE VERSCHUIFT
92. DRUKKE PLAATSEN DIE PANIEK VEROORZAKEN
 
93. BASALE GANGLIA DIRECTE ACTIVERING


TRAAGHEID IN BEWEGINGEN
94. STIJFHEID IN SPIEREN (NIET GEWRICHTEN) DIE WEGGAAT BIJ BEWEGEN
95. VERKRAMPEN VAN HANDEN TIJDENS HET SCHRIJVEN
96. GEBOGEN HOUDING TIJDENS HET LOPEN
97. STEM WORDT ZACHTER
98. GEZICHTSUITDRUKKING IS VERANDERD WAT ER VOOR ZORGT DAT MENSEN MIJ VAAK VRAGEN OF IK BOOS OF OVERSTUUR BEN
 
99. BASALE GANGLIA INDIRECTE ACTIVERING

97. ONGECONTROLEERDE SPIERBEWEGINGEN
100. INTENSE BEHOEFTE OM UW KEEL TE SCHRAPEN OF EEN GROEP SPIEREN AAN TE SPANNEN
101. OBSESSIEVE COMPULSIEVE NEIGINGEN
102. CONSTANT NERVEUS EN ONRUSTIG IN HET HOOFD
 
103. GEREDUCEERDE PARASYMPATHISCHE ACTIVITEIT

DROGE MOND OF OGEN
104. MOEITE MET SLIKKEN VAN SUPPLEMENTEN OF GROTE HAPPEN ETEN
 
105. TRAGE SPIJSVERTERING EN NEIGING TOT CONSTIPATIE
106. CHRONISCHE DARMKLACHTEN
107. BLAAS OF DARM INCONTINENTIE, RESULTERENDE IN VERKLEURING VAN UW ONDERGOED
108. TOEGENOMEN SYMPATHISCHE ACTIVITEIT

NEIGING TOT ANGST
109. MAKKELIJK SCHRIKKEN
110. MOEITE MET ONTSPANNEN
 
111. GEVOELIG VOOR FEL OF KNIPPEREND LICHT
 
112. VOORVALLEN MET EEN HOGE HARTSLAG
113. PROBLEMEN MET SLAPEN
114. BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN MET JA OF NEE 

BENT U OOIT GEDIAGNOSTICEERD MET EEN EPILEPTISCHE AANDOENING
115. WERD U OOIT WEL EENS VERTELD DAT HET LEEK OF U VERSTIJFD OF AFWEZIG WAS, ZO NU EN DAN, ZONDER DEZE MOMENTEN TE HERINNEREN?
116. HEEFT U OOIT MEEGEMAAKT DAT U PLOTSELINGE SPIERSTIJFHEID HAD IN UW HELE LICHAAM?
 
117. HEEFT U OOIT PLOTSELINGE SPIERCONTRACTIES DOOR UW HELE LICHAAM MEEGEMAAKT?
 
118. HEEFT U OOIT EEN TOTAAL VERLIES VAN SPIERSPANNING MEEGEMAAKT, DAT RESULTEERDE IN VERLIES VAN CONTROLE OVER DE SPIEREN OF DAT U ZELFS OMVIEL?
119. WERD U OOIT WEL EENS VERTELD DAT U IN HET NIETS STAARDE TERWIJL U KAUWT, SMAKT MET UW LIPPEN OF ZIT TE FRIEMELEN WAAR U ZICH NIET VAN BEWUST BENT?
120. HEEFT U WEL EENS EEN PLOTSELINGE EMOTIONELE UITBARSTING GEHAD VAN ANGST, VERDRIETIGHEID, HUILEN OF LACHEN ZONDER SPECIFIEKE REDEN?
121. HEEFT U WEL EENS MEEGEMAAKT DAT U PLOTSELING HARTKLOPPINGEN, PLOTSELING VERLIES VAN CONTROLE OVER DE BLAAS, DARMSPASMEN, ADEMHALING, ZWETEN OF ANDERE ACUTE VERANDERING IN FUNCTIE KREEG?
 
122. HEEFT U WEL EENS MEEGEMAAKT DAT ER PLOTSELINGE ONGECONTROLEEERDE SPIERCONTRACTIES OF SCHOKKEN PLAATSVONDEN IN INDIVIDUELE DELEN VAN UW LEDEMATEN OF GEZICHT?
123. MAAKT U WEL EENS MEE DAT UW HOOFD PLOTSELING ONVRIJWILLIG OMDRAAIT EN UW OGEN GEFORCEERD NAAR EEN KANT BEWEGEN?
124. MAAKT U WEL EENS MEE DAT UW OGEN PLOTSELING ONVRIJWILLIG NAAR BOVEN OF NAAR EEN ZIJKANT BEWEGEN?
125. MAAKT U WEL EENS MEE DAT ER PLOTSELING STEMVORMING VAN WILLEKEURIGE WOORDEN PLAATSVINDT, OF DAT U PLOTSELING NIET MEER KUNT PRATEN?
 
126. HEEFT U WEL EENS EEN SPONTAAN GEVOEL VAN TINTELINGEN, GEVOELLOOSHEID, KOUDHEID, BRANDERIGHEID OF EEN ANDERE WILLEKEURIG GEVOEL IN EEN REGIO VAN UW LICHAAM?
127. HOORT U WEL EENS EEN PIEP, GELUIDEN OF STEMMEN SPONTAAN IN UW OOR?
128. RUIKT U WEL EENS SPONTAAN DE GEUR VAN BRANDEND RUBBER, VIEZE OF ANDERE GEUREN ZONDER DE BRON VAN DEZE GEUR TE KUNNEN VINDEN?
129. HEEFT U OOIT WEL EENS LAST VAN KNIPPEREND LICHT, STERREN OF GRILLIGE LIJNEN IN UW GEZICHTSVELD?
130. ALGEMENE HERSENFUNCTIE

128. IS UW GEHEUGEN MERKBAAR AAN HET AFNEMEN?
131. HEEFT U MOEITE MET HET HERINNEREN VAN NAMEN EN TELEFOONNUMMERS?
132. IS UW VERMOGEN OM TE FOCUSSEN AFGENOMEN?
133. IS HET MOEILIJKER GEWORDEN OM DINGEN TE LEREN?
134. HEEFT U MOEITE MET HET HERINNEREN VAN AFSPRAKEN?
 
135. BENT U DE LAATSTE TIJD HUMEURIG GEWORDEN?
136. HEEFT U MOEITE MET CONCENTREREN?
137. VOELT U ZICH DEPRESSIEVER DAN ANDERS?
138. BENT U SNELLER VERMOEID TIJDENS HET AUTORIJDEN VERGELEKEN MET VROEGER
139. BENT U SNELLER VERMOEID TIJDENS HET LEZEN VERGELEKEN MET VROEGER?
140. LOOPT U WEL EENS EEN KAMER BINNEN EN BENT U VERGETEN WAAROM?
141. PAKT U WEL EENS DE TELEFOON EN BENT U VERGETEN WAAROM?
142. ALGEMENE HERSENFUNCTIE | STRESS

BENT U SNEL GESTRESST?

 
143. HEEFT U ALTIJD WEL IETS WAT GEDAAN MOET WORDEN?
144. HEEFT U HET GEVOEL DAT U NOOIT TIJD HEEFT VOOR UZELF?
145. HEEFT U HET GEVOEL DAT U ONVOLDOENDE RUST OF SLAAP KRIJGT?
146. KRIJGT U GENOEG BEWEGING?
147. DENKT U DAT MENSEN OM U GEVEN?
148. HEEFT U IEMAND WAARMEE U UW PROBLEMEN KUNT DELEN?
149. BLOEDSUIKERSPIEGEL | SCHOMMELINGEN

HEEFT U LAST VAN IRRITATIE, TRILLERIGHEID OF STRESS TUSSEN DE MAALTIJDEN?
 
150. VOELT U ZICH ENERGIEK NA DE MAALTIJD?
151. HEEFT U MOEITE MET HET NEMEN VAN ONTBIJT?
 
152. HEEFT U IN DE NAMIDDAG MINDER ENERGIE?
 
153. HEEFT U BEHOEFTE AAN SUIKER IN DE NAMIDDAG?
154. WORDT U MIDDEN IN DE NACHT WAKKER?
 
155. HEEFT U MOEITE MET CONCENTREREN VOOR DE MAALTIJD?
156. BENT U AFHANKELIJK VAN KOFFIE OM DOOR TE GAAN?
157. BENT U SNEL NERVEUS EN VAN SLAG TUSSEN DE MAALTIJDEN?
158. INSULINE WEERSTAND


VOELT U ZICH VERMOEID NA EEN MAALTIJD?
159. HEEFT U BEHOEFTE AAN SUIKER EN/OF ZOETIGHEID NA EEN MAALTIJD?
160. HEEFT U BEHOEFTE AAN STIMULERENDE MIDDELEN, ZOALS KOFFIE, NA EEN MAALTIJD?
161. HEEFT U PROBLEMEN MET AFVALLEN?
162. IS DE OMTREK VAN UW MIDDEL GELIJK OF GROTER DAN UW HEUPEN?
163. MOET U REGELMATIG URINEREN?
164. HEEFT U MEER DORST EN TREK GEKREGEN?
165. HEEFT U NOG STEEDS BEHOEFTE AAN SUIKER NA HET ETEN VAN SNOEP?
166. WORDT U ZWAARDER ONDER STRESS?
167. HEEFT U PROBLEMEN MET IN SLAAP VALLEN?
168. SEROTONINE

RAAKT U HET PLEZIER KWIJT IN HOBBY’S EN ANDERE INTERESSES?
169. VOELT U ZICH OVERWELDIGD BIJ HET UITWERKEN VAN IDEEËEN?
170. HEEFT U GEVOELENS VAN WOEDE?
171. HEEFT U GEVOELENS VAN PARANOIA?
172. HEEFT U GEVOELENS VAN DEPRESSIE?
173. HEEFT U OVER HET ALGEMEEN HET GEVOEL DAT U VAN HET LEVEN GENIET?
174. HEEFT U LAST VAN VERMINDERDE ARTISTIEKE INSPIRATIE?
175. VOELT U ZICH DEPRESSIEF BIJ SLECHT WEER?
176. RAAKT U UW ENTHOUSIASME KWIJT BIJ FAVORIETE ACTIVITEITEN?
177. SMAAKT U LIEVELINGSETEN NIET MEER?
178. RAAKT U UW PLEZIER KWIJT IN VRIENDSCHAPPEN OF RELATIES?
179. HEEFT U MOEITE MET RUSTIG IN SLAAP VALLEN?
180. HEEFT U HET GEVOEL DAT U AFHANKELIJK BENT VAN ANDEREN?
181. BENT U VATBAAR VOOR PIJN?
182. HEEFT U GEVOELENS VAN WOEDE ZONDER AANLEIDING?
183. VERLIEST U INTERESSE IN HET LEVEN?
184. DOPAMINE

 VOELT U ZICH WEL EENS WANHOPIG?
 
185. HEEFT U ZELFDESTRUCTIEVE GEDACHTEN?
186. HEEFT U PROBLEMEN MET HET OMGAAN MET STRESS?
187. HEEFT U LAST VAN WOEDE EN KWAADHEID IN STRESSSITUATIES?
188. HEEFT U HET GEVOEL DAT U ONVOLDOENDE BENT UITGERUST NA VOLDOENDE UREN SLAAP?
189. ZONDERT U ZICH AF VAN ANDEREN?
190. HEEFT U OPEENS MINDER BELANGSTELLING VOOR UW FAMILIE EN/OF VRIENDEN?
191. BENT U SNEL AFGELEID?
192. HEEFT U PROBLEMEN MET HET AFMAKEN VAN OPDRACHTEN?
193. HEEFT U CAFEïNE NODIG OM ALERT TE BLIJVEN?
194. IS UW LIBIDO GEDAALT?
195. VERLIEST U UW GEDULD SNEL?
196. VOELT U ZICH WAARDELOOS?
197. GABA

VOELT U ZICH ONGERUST OF ERVAART U PANIEKAANVALLEN ZONDER SPECIFIEKE REDEN?
198. HEEFT U LAST VAN ANGSTEN OF SOMBERHEID?
199. HEEFT U LAST VAN EEN KNOOP IN UW MAAG?
200. VOELT U ZICH SOMS OVERWELDIGD ZONDER AANWIJSBARE REDEN?
201. VOELT U ZICH SCHULDIG OVER ELKE BESLISSING?
202. VOELT UW GEEST RUSTELOOS?
203. IS HET MOEILIJK UW GEDACHTEN LOS TE LATEN ALS U ZICH WILT ONTSPANNEN?
204. HEEFT U LAST VAN CHAOTISCHE GEDACHTEN?
205. MAAKT U ZICH ZORGEN OVER DINGEN WAAR U ZICH NOOIT ZORGEN OVER MAAKTE?
206. HEEFT U EEN GEVOEL VAN INNERLIJKE SPANNING EN OPWINDING?
207. ACETHYLCHOLINE

 IS UW VISUELE GEHEUGEN (VORMEN/AFBEELDINGEN) VERMINDERD?
 
208. IS UW VERBALE GEHEUGEN VERMINDERD?
209. HEEFT U GATEN IN UW GEHEUGEN?
210. IS UW CREATIVITEIT VERMINDERD?
211. KUNT U MINDER GOED DINGEN BEGRIJPEN?
 
212. HEEFT U MOEITE MET REKENEN?
213. HEEFT U MOEITE MET HET HERKENNEN VAN OBJECTEN OF GEZICHTEN?
214. ZIJN UW GEDACHTEN OVER UZELF VERANDERD?
215. HEEFT U LAST VAN BUITENSPORIG URINEREN?
216. HEEFT U HET GEVOEL DAT U TRAGER REAGEERT?
MEDISCHE DISCLAIMER

De informatie op deze website, en die verstrekt wordt in de Brain and Spine Rehab BV praktijk in Zutphen, waar wij gebruik maken van het Brain Rehab Protocol, bestaand uit onder andere Low Level Laser Therapy (lage intensiteit therapeutische laser), QEEG, proprio 5000) evenwicht en Interactieve metronoom testen, is niet bedoeld als vervanging voor diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten.  
 
De informatie op deze website of die verstrekt wordt in het Brain Rehab Protocol/ Test programma kan dus niet gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.  

Bezoekers en patiënten wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen.  
Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer. 

De gegevens die u verstrekt worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en kunnen alleen worden ingezien door uw behandelaar en zullen zonder uw toestemming nooit met derden worden gedeeld.

Wanneer u train bij Brain and Spine Rehab BV, is dit niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies en mag er niet op worden vertrouwd als gezondheids- of persoonlijk advies. Roep altijd de hulp in van uw arts of een andere gekwalificeerde gezondheidswerker als u vragen heeft over uw gezondheid of een medische aandoening.

 
234. HANDTEKENING

Ik verklaar hiermee alles naar waarheid te hebben ingevuld en de disclaimer te hebben gelezen. *This question is required.
Clear
Signature of