Skip survey header

KNHB CS+-test

De digitale KNHB CS+ test mei 2021

Beste scheidsrechter,

Je gaat zo de KNHB CS+-test doen. Deze toets is bedoeld als voorbereiding op jouw volgende wedstrijd. Op alle vragen is slechts één antwoord correct. Probeer minimaal 15 vragen goed te beantwoorden.

Namens de KNHB wensen wij jou heel veel succes toe.