Skip survey header

Adaptacja studentów kierunków językowych do przejścia na naukę zdalną w czasie pandemii COVID-19

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu prowadzonym przez zespół z Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Chcemy dowiedzieć się, jak studenci kierunków językoznawczych, filologicznych i glottodydaktycznych radzą sobie z przejściem na nauczanie zdalne podczas pandemii COVID-19, w szczególności jakie okoliczności, zachowania, przekonania i cechy osobowości najbardziej pomagają w tej nietypowej sytuacji, a co sprawia największe trudności. Wierzymy, że z wieloma pytaniami łatwo się utożsamić. Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie powinno zająć ok. 25-40 minut; w ok. 85% składa się z pytań wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi posłużą wyłącznie do celów naukowych. Jeśli ma Pan(i) pytania, zapraszamy do kontaktu z kierownikiem projektu, dr. hab. Michałem B. Paradowskim pisząc na adres michal[kropka]paradowski[-małpka-]uw[kropka]edu[kropka]pl. Bardzo dziękujemy za udzielenie szczerych odpowiedzi.

Ta ankieta przeznaczona jest dla sᴛᴜᴅᴇɴᴛᴏ́ᴡ ᴋɪᴇʀᴜɴᴋᴏ́ᴡ ᴊᴇ̨ᴢʏᴋᴏᴢɴᴀᴡᴄᴢʏᴄʜ, ғɪʟᴏʟᴏɢɪᴄᴢɴʏᴄʜ ɪ ɢʟᴏᴛᴛᴏᴅʏᴅᴀᴋᴛʏᴄᴢɴʏᴄʜ. Dostępne są również odrębne wersje:

dla ᴜᴄᴢɴɪᴏ́ᴡ ᴊᴇ̨ᴢʏᴋᴏ́ᴡ ᴏʙᴄʏᴄʜ: https://www.surveygizmo.eu/s3/90240580/uczniowie
dla ᴡʏᴋʟᴀᴅᴏᴡᴄᴏ́ᴡ ᴜᴄᴢᴀ̨ᴄʏᴄʜ ᴘʀᴢᴇᴅᴍɪᴏᴛᴏ́ᴡ ᴊᴇ̨ᴢʏᴋᴏᴢɴᴀᴡᴄᴢʏᴄʜ ɪ ɢʟᴏᴛᴛᴏᴅʏᴅᴀᴋᴛʏᴄᴢɴʏᴄʜ: https://www.surveygizmo.eu/s3/90240115/wykladowcy
dla ɴᴀᴜᴄᴢʏᴄɪᴇʟɪ ᴊᴇ̨ᴢʏᴋᴏ́ᴡ ᴏʙᴄʏᴄʜ ɪ ᴘʀᴀᴋᴛʏᴄᴢɴʏᴄʜ ᴘʀᴢᴇᴅᴍɪᴏᴛᴏ́ᴡ (ɴᴘ. ᴡᴀʀsᴢᴛᴀᴛᴏ́ᴡ) ᴊᴇ̨ᴢʏᴋᴏᴡʏᴄʜ: https://www.surveygizmo.eu/s3/90240114/nauczyciele-jezykow
[and an English-language version of this survey at https://www.surveygizmo.eu/s3/90232892/Linguistics-students]


Jeżeli w gronie Pani/a znajomych są wykładowcy, nauczyciele, studenci lub uczniowie, którzy w bieżącym semestrze przeszli na naukę zdalną i chcieliby podzielić się swoimi odczuciami poprzez jedną z powyższych ankiet, prosimy o udostępnienie im odpowiednich linków. Bardzo dziękujemy!

***Zachęcamy do wypełniania ankiety za pośrednictwem komputera/laptopa, na którym szybciej i wygodniej można zaznaczać pytania wielokrotnego wyboru.***
1. Czy w tym semestrze musiał(a) Pan(i) przejść na zdalną naukę w związku z pandemią COVID-19? *This question is required.