Skip survey header

Adaptacja nauczycieli do przejścia na nauczanie zdalne w czasie pandemii COVID-19

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu prowadzonym przez zespół z Uniwersytetu Warszawskiego. Chcemy dowiedzieć się, jak nauczyciele radzą sobie z przejściem na nauczanie zdalne podczas pandemii COVID-19, w szczególności jakie okoliczności, zachowania, przekonania i cechy osobowości najbardziej pomagają w tej nietypowej sytuacji, a co sprawia największe trudności. Wierzymy, że z wieloma pytaniami łatwo się utożsamić. Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie powinno zająć ok. 25-38 minut; w ok. 85% składa się z pytań wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi posłużą wyłącznie do celów naukowych. Jeśli ma Pan(i) pytania, zapraszamy do kontaktu z kierownikiem projektu, dr. hab. Michałem B. Paradowskim pisząc na adres: michal[kropka]paradowski[-małpka-]uw[kropka]edu[kropka]pl. Bardzo dziękujemy za udzielenie szczerych odpowiedzi.

Ta ankieta przeznaczona jest dla ɴᴀᴜᴄᴢʏᴄɪᴇʟɪ ᴘʀᴢᴇᴅᴍɪᴏᴛᴏ́ᴡ ɴɪᴇᴊᴇ̨ᴢʏᴋᴏᴡʏᴄʜ. Dostępne są również odrębne wersje:

dla ɴᴀᴜᴄᴢʏᴄɪᴇʟɪ ᴊᴇ̨ᴢʏᴋᴏ́ᴡ ᴏʙᴄʏᴄʜ ɪ ᴘʀᴀᴋᴛʏᴄᴢɴʏᴄʜ ᴘʀᴢᴇᴅᴍɪᴏᴛᴏ́ᴡ (ɴᴘ. ᴡᴀʀsᴢᴛᴀᴛᴏ́ᴡ) ᴊᴇ̨ᴢʏᴋᴏᴡʏᴄʜ: https://www.surveygizmo.eu/s3/90240114/nauczyciele-jezykow
dla ᴜᴄᴢɴɪᴏ́ᴡ ᴊᴇ̨ᴢʏᴋᴏ́ᴡ ᴏʙᴄʏᴄʜ: https://www.surveygizmo.eu/s3/90240580/uczniowie
dla ᴡʏᴋʟᴀᴅᴏᴡᴄᴏ́ᴡ ᴜᴄᴢᴀ̨ᴄʏᴄʜ ᴘʀᴢᴇᴅᴍɪᴏᴛᴏ́ᴡ ᴊᴇ̨ᴢʏᴋᴏᴢɴᴀᴡᴄᴢʏᴄʜ ɪ ɢʟᴏᴛᴛᴏᴅʏᴅᴀᴋᴛʏᴄᴢɴʏᴄʜ: https://www.surveygizmo.eu/s3/90240115/wykladowcy
dla sᴛᴜᴅᴇɴᴛᴏ́ᴡ ᴋɪᴇʀᴜɴᴋᴏ́ᴡ ᴊᴇ̨ᴢʏᴋᴏᴢɴᴀᴡᴄᴢʏᴄʜ, ꜰɪʟᴏʟᴏɢɪᴄᴢɴʏᴄʜ, ɢʟᴏᴛᴛᴏᴅʏᴅᴀᴋᴛʏᴄᴢɴʏᴄʜ ɪᴛᴘ.: https://www.surveygizmo.eu/s3/90240344/studenci


Jeżeli w gronie Pani(-a) znajomych są nauczyciele, wykładowcy, studenci lub uczniowie, którzy w bieżącym semestrze przeszli na nauczanie zdalne i chcieliby podzielić się swoimi odczuciami poprzez jedną z powyższych ankiet, prosimy o udostępnienie im odpowiednich linków do badania. Bardzo dziękujemy!
 
***Zachęcamy do wypełniania ankiety za pośrednictwem komputera/laptopa, na którym szybciej i wygodniej można zaznaczać pytania wielokrotnego wyboru.***
1. Czy w tym (mijającym) półroczu/semestrze musiał(a) Pan(i) przejść na nauczanie zdalne w związku z pandemią COVID-19? *This question is required.